Zaboravljene prijave

Zaboravili ste korisničko ime ili lozinku?

Ako jesi zaboravili ste svoje korisničko ime, upišite svoju adresu e-pošte, a zatim kliknite gumb Pošalji korisničko ime i vaše će ime biti poslano na vašu adresu e-pošte.
Ako jesi zaboravili su i korisničko ime i lozinku, prvo dohvatite korisničko ime, a zatim lozinku. Da biste povratili korisničko ime, unesite adresu e-pošte tako da je polje korisničkog imena prazno, a zatim kliknite gumb Pošalji korisničko ime i to će biti poslan na vašu adresu. Od tamo možete upotrijebiti taj isti obrazac za vraćanje zaporke.
Ako jesi zaboravili ste lozinkuali sjetite se svog korisničkog imena, unesite potonje i svoju adresu e-pošte, kliknite gumb Pošalji lozinku, uskoro ćete dobiti novo koje ćete koristiti za pristup web mjestu.