Εκδηλώσεις και συνέδρια

Εκδηλώσεις και συνέδρια

Όλες οι εκδηλώσεις παρέστησαν και θα συμμετάσχουν στις πισίνες CPA.

Η CPA srl διαθέτει χρόνια δραστηριότητας και παρουσίας στην ιταλική και διεθνή αγορά, συμμετέχοντας στις μεγάλες εκθέσεις κολύμβησης. Είναι επίσης χορηγός της Assopiscine και του Professione Acqua